Info@algotech.pl
+48 22 591 39 93
Algotech Polska > Robotic Process Automation

Robotic Process Automation

Robotic Process Automation (RPA) to narzędzie implementowane w miejscu, gdzie przenikają się kluczowe elementy działalności każdej organizacji – ludzie, procesy i technologie. RPA istotnie wzmacnia proces cyfrowej transformacji zapewniając krótki time-to-market oraz szybki zwrot z inwestycji (ROI).

rpa

Robotic Process  Automation to oprogramowanie, nazywane też „software’owymi robotami” lub „botami”, które potrafi realizować czynności w aplikacjach w sposób, w jaki robią to pracownicy w ramach realizacji procesów biznesowych.

Programowy robot naśladuje działanie pracownika w interakcjach z aplikacjami, wykonując zamiast niego powtarzalne zadania składające się na realizację danego procesu.

Tym samym roboty odciążają ludzi w ich pracy, wykonując za nich rutynowe czynności w sposób znacznie szybszy, pozbawiony mniejszej ilości błędów i pomyłek. Tym samym uwalniają czas pracowników, który może i powinien być spożytkowany na działania dostarczające rzeczywistej wartości z pracy umysłowej oraz wymagające wykorzystania faktycznych i unikalnych umiejętności ludzkich, takich jak inteligencja emocjonalna, rozumowanie, ocena, komunikacja z klientem
oraz wewnętrzna.

Firmy z ogromną nadzieją spoglądają w możliwości jakie daje robotyzacja procesów biznesowych, ponieważ przez lata doskonalenia procesów oraz adaptacji aplikacji, często są już bliskie punktu nasycenia, w którym trudno o dalszą optymalizację z wykorzystaniem tradycyjnych metod lub wymagane są istotne nakłady na systemy IT. Jednocześnie na coraz bardziej konkurencyjnych, a zarazem regulowanych rynkach, wymagana jest nieustanna poprawa produktywności, efektywności oraz jakości, przy jednoczesnej redukcji marginesu błędów i kosztów operacyjnych.

Każde narzędzie, które daje możliwość redukcji kosztów operacyjnych rzędu 25 – 40% bez konieczności wymiany czy przebudowy systemów, przy jednoczesnej poprawie jakości usług oraz zgodności z regulacjami, jest niewątpliwie ogromną szansą dla przeważającej większości firm.

Korzyści z wdrożenia RPA

  • Brak konieczności modyfikacji / integracji IT z istniejącymi aplikacjami
  • Krótki czas implementacji (Time-to-market)
  • Szybki zwrot z inwestycji ROI (zazwyczaj kilka miesięcy)