Info@algotech.pl
+48 22 591 39 93
Algotech Polska > Digital signature

Digital Signature

Podpisane dokumenty. Wszędzie. O każdej porze.

System pozwalający na podpisywanie odręczne i certyfikatami dokumentów na urządzeniach elektronicznych, w każdym miejscu i o każdej porze. Bez drukowania. Bez skanowania.

signature

Eliminacja formy papierowej dokumentu na którym musi być złożony podpis klienta i/lub pracownika wymaga aby taki podpis został złożony w formie elektronicznej i w takiej formie zaaplikowany do dokumentu – w taki sposób, aby ani podpis, ani treść dokumentu nie mogła być zmieniona po jego podpisaniu.

Rozwiązanie „bez papierowego” obiegu dokumentów wraz z odręcznym podpisem elektronicznym wraz z informacja biometryczną ma za zadanie eliminację z procesów wymagających podpisywania dokumentów (przez klientów lub/i pracowników przedsiębiorstwa) najbardziej kosztownego i najtrudniejszego w obsłudze czynnika – dokumentu papierowego oraz materiałów i usług związanych z jego generowaniem, składowaniem/archiwizacja oraz przenoszeniem go na powrót do systemów przedsiębiorstwa jako formę elektroniczną.

Podpis Graficzny

Podczas podpisywania dokumentu zbierana jest tylko graficzna reprezentacja podpisu i taka jest umieszczana w podpisanym dokumencie.

Po zakończeniu podpisywania dokument jest zamykany i zabezpieczany przed późniejszymi zmianami.

W dokumencie nie są zawarte żadne informacje biometryczne.

Podpis Biometryczny

Podczas podpisywania dokumentu zbierana jest nie tylko reprezentacja graficzna podpisu, ale także cechy biometryczne z których składa się podpis, takie jak rytm, prędkość, nacisk, przyśpieszenie, ruch.

Dane biometryczne zapisywane są tylko i wyłączne w samym dokumencie w formie zaszyfrowanej, a ich odszyfrowanie nie jest możliwe przez osoby postronne.

Podpis Biometryczny z weryfikacją

Dane biometryczne podpisu, ale przed zamknięciem dokumentu, jest weryfikowana jego poprawność. Do tego potrzebny jest wcześniej stworzony profil podpisu klienta.

Dokument nie będzie mógł być zakończony jeżeli podpis klienta nie będzie zgodny z wcześniej założonym profilem biometrycznym.

Podpis biometryczny jako wyzwalacz podpisu kwalifikowanego

Poprawna weryfikacja klienta poprzez jego podpis, może być wyzwalaczem podpisania dokumentu osobistym cyfrowym podpisem kwalifikowanym w wypadkach kiedy jest to wymagane.